Audyty hotelowe

Zobacz nasze rozwiązania dla hoteli chcących kontrolować obszary, w których mogą marnować pieniądze.

Zmniejszamy ryzyko operacyjne w hotelach - audyty

Pomagamy ustrzec Państwa projekt przed nieodwracalnymi błędami, które mogą powodować nadmierne koszty inwestycyjne lub/i operacyjne.

Zapewniamy ocenę ryzyka operacyjnego czyli ryzyka poniesienia pośrednich lub bezpośrednich strat związanych z niewłaściwie prowadzonymi lub błędnymi wewnętrznymi procesami, osobami, systemami albo ze zdarzeniami zewnętrznymi.

Specjalizujemy się w szacowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w obiektach hotelowo-gastronomiczno-rekreacyjnych.

Audyt operacyjny w naszym wykonaniu obejmuje badanie efektywności oraz skuteczności procesów wewnętrznych, procedur, systemów oraz wszelkich operacji przeprowadzanych w hotelu, również w zakresie oszustw wewnętrznych, praktyk z klientami i produktami,utraty wartości oraz zaopatrzenia (jakość, terminowość).

Kliknij, aby zobaczyc plan audytu hotelowego 

Audytorzy Hotel Zone

Pani Anna Maria Piątek Pani Barbara Dubnicka
Wykształcenie: Studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z zakresu Rachunkowości, Studia Magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości, Studia Licencjackie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Handlu Wewnętrznego
Odbyte szkolenia: Szkolenie na audytora wewnętrznego I stopnia - certyfikat profesjonalnego audytora wewnętrznego Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, Audytor wewnętrzny systemu HACCP w Hotelu, zarządzanie ryzykiem oszustw finansowych i korupcji PIKW (Association of Certified Fraud Examiners), szkolenie na certyfikowanego Głównego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, szkolenie na certyfikowanego Samodzielnego Księgowego w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, szkolenie na Kontrolera Finansowego w Centrum Szkolenia FRR
Doświadczenie zawodowe: Przez 8 lat zatrudniona w Biurze Zarządu Grupy Hotelowej ORBIS S.A. w Warszawie/Międzynarodowej sieci Hotelowej Accor Group  na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Audytu Wewnętrznego. Do jej zadań należało: wprowadzenie procedur audytu wewnętrznego w Polsce, przeprowadzanie audytów operacyjnych w hotelach w zakresie: recepcji, gastronomii, magazynów, finansów, należności i kadr, badanie procesów oraz minimalizowanie ryzyka w spółce poprzez wydawanie odpowiednich rekomendacji oraz monitorowanie ich efektywności, przeprowadzenie audytu w departamentach: księgowości, sprawozdawczości giełdowej/controllingu finansowego, płynności finansowej, sprzedaży, marketingu, kadrach, zaopatrzeniu, a także w zakresie: środków trwałych (szeroko rozumianych aktywów firmy), należności, projektów inwestycyjnych grupy hotelowej, ubezpieczeń majątkowych; dodatkowo osoba uczestnicząca w odstępach kwartalnych w departamencie sprawozdawczości giełdowej i konsolidacji, przy tworzeniu raportów kwartalnych na potrzeby giełdy (kontrola rachunku wyników, bilansu spółki, przepływów pieniężnych), przeprowadzanie kontroli finansowo-księgowych, kontroli kosztowych oraz analiz ekonomicznych w spółkach zależnych, pomoc przy opracowaniu podręcznika procedur kontrolnych dla 75 Hoteli w Polsce. Przez 5 lat zatrudniona w Hotelu Hi=Holiday Inn w Warszawie.
 
Wykształcenie: Studia doktoranckie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Statystki i Demografii,  Studia magisterskie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Makroekonomii
Doświadczenie zawodowe:   Grupa Hotelowa ORBIS sa, Biuro Zarządu Warszawa Wieloletni Zastępca Dyrektora Audytu Wewętrznego, p.o. Dyrektora Audytu, gdzie do jej zadań należało zarządzanie zespołem audytorów w centrali i regionach, organizacja i nadzór audytów i kontroli wewnętrznej, przygotowywanie i monitorowanie wykonania planów audytów i kontroli, przygotowywanie i aktualizowanie metodyki audytow i kontroli, przeprowadzanie audytów i kontroli, weryfikacja dokumentacji poaudytowej i pokontrolnej, wreszcie opiniowanie i współtworzenie procedur spółki ORBIS S.A.

© all rights reserved Hotel Zone // Projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl