Coachingu managerów restauracji

Przejdź na stronę jakości, która zachwyca klientów, sprawdź naszą propozycję zakresu ksiąg standardów i jakości twojego hotelu.

I. Coaching managerski, czyli jak umiejętnie zarządzać restauracją?

cel szkolenia:

Szkolenie ma charakter konsultacji i skierowane jest do właścicieli i managerów zarządzających restauracjami. Z każdą z powyższych osób trener pracuje indywidualnie, dostosowując szczegółowy zakres szkolenia do nabytego wcześniej doświadczenia osoby zarządzającej.

Szkolenie przeprowadzane jest przez trenerów z kilkuletnim doświadczeniem w gastronomii hotelowej.

ramowy program:

1. Zarządzanie czasem pracy personelu,

2. Zachowanie w sytuacjach wyjątkowych,

3. Poprawność kalkulacji cen,

4. Uzgodnienie sprzedaży – formy płatności,

5. Analiza operacji ujemnych,

6. Analiza poprawności cen,

7. Kontrola sprzedaży i analiza zużycia materiałów i surowców,

8. naliza procesu zakupowego,

9. Zarządzanie stanami magazynowymi

10. Zarządzanie kosztami.

  

korzyści dal uczestników:

 

- Szybka diagnoza dotycząca obszarów (produkcja kuchenna, sprzedaż) wymagających poprawy - oparta o wywiad z pracownikami, badanie próbek oraz obserwacje trenera,
- Indywidualne wskazówki dla każdego z uczestników szkolenia, dostosowane do jego doświadczenia, poszerzenie perspektywy pracowników i otwarcie ich na nowe rozwiązania,
- Przedyskutowanie dotychczasowych rozwiązań ze wskazaniem ich słabych punktów i wspólne wypracowanie kierunków zmian,
- Przygotowanie do analizy poszczególnych kosztów z działalności,
- Uświadomienie Managerom i właścicielom restauracji zagrożeń i ryzyk, jakie mogą pojawić się w działalności restauracyjnej i przygotowanie do reagowania na nie.

 

do kogojest skierowane:

 Manager restauracji, właściciel restauracji

 

czas trwania:

Panel szkoleniowy trwa 2 dni, codziennie od 6 do 8 h w zależności od poziomu doświadczenia i znajomości branży.

© all rights reserved Hotel Zone // Projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl