Coaching menadżerów hotelu

Postaw na wiedzę i sprawdzone rozwiązania, poznaj narzędzia profesjonalnego menadżera hotelarstwa i zainwestuj w rozwój twoich kluczowych menadżerów.

 

Indywidualny coaching managerski funkcji kontrolnej zarządzania to profesjonalna pomoc managerom w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu kontroli. W trakcie coachingu trener analizuje zastaną sytuację: wprowadzone rozwiązania i nawyki, system wartości i przekonań, a następnie wspólnie z managerem wypracowuje efektywniejsze sposoby działania.

Grupa docelowa

Coaching managerski funkcji kontrolnej zarządzania skierowany jest do kadry managerskiej oraz właścicieli hoteli, którzy uświadamiają sobie ryzyka związane z działalnością operacyjną hotelu i potrzebują pomocy w ich zminimalizowaniu oraz do tych, którzy zainteresowani są profesjonalną zewnętrzną oceną poziomu wprowadzonej kontroli. Dotyczy to zarówno hoteli już działających, jak też uruchamianych, które już na etapie wstępnego definiowania procedur chciałyby zminimalizować ryzyka operacyjne.

Przebieg projektu

W pierwszej fazie coachingu trener poznaje procesy rządzące hotelem na podstawie wywiadów z managerami i empirycznego badania funkcjonowania wybranych rozwiązań. Na tym etapie dyskutowane są punkty kontrolne dotyczące obszarów zarządzanych przez poszczególnych managerów, co pozwala uświadomić managerom ryzyka wynikające z braku nadzoru, a następnie wspólnie z trenerem znalezienie optymalnego sposobu jego zabezpieczenia. Druga faza poszerza perspektywę postrzegania zarządzanego działu jako części składowej całości. Celem tej fazy jest pokazanie poszczególnym managerom, że dzięki kontaktom między działami są w stanie osiągnąć więcej, jak również uniknąć wielu nieprawidłowości, w myśl zasady: uczmy się wzajemnie, bo jesteśmy jedną drużyną.

Oczekiwane efekty

Dzięki zaimplementowaniu systematycznej kontroli i nadzoru przy pomocy narzędzi wypracowanych wspólnie z trenerem w hotelu osiągnięte zostaną następujące cele:

    · Uszczelnienie kontroli rejestracji sprzedaży i ograniczenie możliwości dokonywania fraudów i oszustw w tym zakresie,
    · Uświadomienie kadrze managerskiej zagrożeń i ryzyk, jakie mogą pojawić się w działalności hotelowo-gastronomiczno-rekreacyjnej i przygotowanie do reagowania na nie,
    · Zwiększenie zaangażowania i identyfikacji kadry managerskiej z hotelem poprzez wykorzystywanie ich pomysłów do zabezpieczenia ryzyk operacyjnych,
    · Poszerzenie perspektywy postrzegania hotelu jako systemu naczyń połączonych: współpracujących punktów sprzedaży, a tym samym usprawnienie zarządzania procesami,
    · Wzmocnienie siły organizacyjnej hotelu, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w jego pozycji na rynku

© all rights reserved Hotel Zone // Projekt i realizacja: strony internetowe NET-atak.pl